Va invitam sa taceti!Numai la BRD! – partea II

Am pornit de la asta “Va invitam in unitatile BRD pentru alinierea contractului de credit la OUG 50/2010. Nesemnarea unui Act Aditional este considerata acceptare tacita. Multumim”.

Nefiind in tara am cautat si m-am documentat un pic, ca sa fiu pregatit cand ajung acasa. Oug 50/2010.

Spicuieli ptr cine e interesat :

“Cap II  Sect. 1- Informatii standard care trebuie incluse in publicitate, Art. 9

(1) Informatiile standard specifica, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, urmatoarele:
a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totala a creditului;
c) dobanda anuala efectiva;
d) durata contractului de credit;
e) in cazul unui credit sub forma de amanare la plata pentru un anumit bun sau serviciu, pretul de achizitie si valoarea oricarei plati in avans;
f) dupa caz, valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea ratelor.
(2) In orice forma de publicitate, informatiile prevazute la alin. (1) sunt scrise in mod clar, concis, vizibil si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime.
(3) In cazul in care incheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, in special o asigurare, este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat in prealabil, obligatia de a incheia un asemenea contract este, de asemenea, mentionata in mod clar, concis si vizibil, impreuna cu dobanda anuala efectiva.”

Boooonn! In cazul nerespectarii, cine face aceasta reclamatie? Sau mai bine zis, cine se sesizeaza daca pe un panou publicitar sunt date eronate? Nimeni. Deci art 9 poate fi sters.

Sectiunea II  Art 11

Alin 4 “(4) In cazul in care creditorul a furnizat formularul “Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevazut in anexa nr. 2, se considera ca acesta a respectat cerintele de informare prevazute de prezentul articol si la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile ulterioare.”

Anseaaa! Deci inca un formular care o sa se bage sub nas sa il semnezi, fiind o “formalitate”.

Art. 14
(1) Informatiile prevazute la art. 11 cuprind urmatoarele:

“g) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobanzii, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;
h) dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; in cazul in care consumatorul a informat creditorul in legatura cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit si valoarea totala a creditului, creditorul trebuie sa ia in considerare aceste componente;”

Deci cateva exemple; Se poate lua in considerare un calcul sumar facut de angajatii bancii pe o foaie oarecare, unde mai omit unele chestii? Si de unde pleci cu capul tandari?

acelasi articol:

“a) cheltuieli aferente intocmirii dosarului de credit,
b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii si garantiilor aferente.”

Sa zicem ca la unele banci astea se mai intampla.

Aici e tare:

“Art. 15
In cazul comunicarii telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferita, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, cuprinde cel putin urmatoarele:
a) elementele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)—g) si lit. j);
b) dobanda anuala efectiva, ilustrata prin intermediul unui exemplu reprezentativ;
c) valoarea totala platibila de catre consumator.”

Deci, va activati MMS-urile daca vreti info de la banci, da?

Art. 20
(1) In termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul raspunde in scris consumatorului sau, la solicitarea expresa a consumatorului, in alta forma aleasa de consumator si acceptata de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.
(2) La primirea cererii de credit si a celorlalte documente ce sunt necesare acordarii creditului, furnizorul de servicii financiare are obligatia de a inmana imediat consumatorului un inscris datat, semnat si cu numar de inregistrare, continand confirmarea creditorului ca i s-au predat toate actele necesare acordarii creditului.”

Important, raspunde in scris sau alta forma aleasa de client. Eu o sa aleg scris… Problema e ca nu spune decat solicitarea expresa a consumatorului. Aceasta poate sa fie scrisa, telefonica… fata in fata…

Sectiunea III are cam aceleasi reglementari dar pentru minunatele “descoperiri de cont”… unde pana acum eram la mana bancilor.

Capitolul IV – Informatii si drepturi privind contractele de credit

Sectiunea 1 – Dispozitii comune

“Art. 33
Contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 10 p, pe hartie sau pe un alt suport durabil. In cazul in care contractul este redactat pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.”

In continuare un scris destul de mic. Ca sa fie mai “mic” contractul. Sa intre in posetele dnelor “afacerite” si gentilor domnilor “afaceriti”. Scuzabil, mda.

Art. 35
(1) Fara a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobanzii, pe parcursul derularii contractului de credit:
a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricaror altor costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
b) se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate in mod expres de consumator, neprevazute in contract si care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;”

De departe unul din cele mai bune articole din OUG 50/2010.

Art. 37
In contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) dobanda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobanzii de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii contractului;
b) marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru;
c) in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, prin exceptie de la prevederile lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse;
d) formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intra in formula de calcul a variatiei dobanzii si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.”

Aici… suntem cam tot de unde am plecat mai putin cateva chestii. Acum, nu iti mai maresc ratele aleatoriu… trebuie sa aiba o formula binedefinita.

Art. 40
(1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator.
(2) Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.
(3) In cazul modificarilor impuse prin legislatie, nesemnarea de catre consumator a actelor aditionale prevazute la alin. (1) este considerata acceptare tacita.”

1. Bun alineat.

2. Da, a facut dovada. Mi-a dat sms 🙂

3. Da, accept tacit. Tot prin sms.

Art. 41
(1) Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora.
(2) Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii.
(3) Neprimirea unui raspuns din partea consumatorului in termenul mentionat anterior nu este considerata acceptare tacita si contractul ramane neschimbat.
(4) In cazul in care consumatorul nu accepta noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.”

Cum era aia cu “camatarii din banci”? Finish.

Capitolul V – Dreptul de retragere si dreptul de rambursare anticipata

Sectiunea 1 – Dreptul de retragere

Sectiunea 3 – Rambursarea anticipata

Art. 67
(1) In cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este indreptatit la o compensatie echitabila si justificata in mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa.
(2) O astfel de compensatie nu poate fi mai mare de:
a) 1 % din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an;
b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.
(3) Creditorul stabileste o metoda de calcul a compensatiei clara si usor verificabila, pe care o va face cunoscuta consumatorului din stadiu precontractual.”

Finally, nu ma mai doare capul daca vreau sa rambursez anticipat. Dar nu am gasit chestia cu mai mult de 2 sau 3 rate , parca, se considera rambursare anticipata. Asta ramane la alegerea bancii sau e reglementata pe undeva?

Anexa Nr 1.

“Ecuatia fundamentala, care stabileste dobanda anuala efectiva (DAE), exprima, pe perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totala prezenta a tragerilor, pe de o parte, si valoarea totala prezenta a rambursarilor si a costurilor suportate, pe de alta parte, adica:

unde:

 • X este DAE:
 • m este numarul ultimei trageri;
 • k este numarul unei trageri, astfel 1 = k = m;
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul, exprimat in ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecarei trageri ulterioare, astfel t^1 = 0;
 • m’ este numarul ultimei rambursari sau al costurilor suportate;
 • l este numarul unei rambursari sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursari sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul, exprimat in ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecarei rambursari sau costuri suportate.”
 • Nu cititi tot… nu are rost. Oricum e al naibii de funny sa le ceri explicatii celor care iti vand creditul.

  “e) Ecuatia poate fi rescrisa folosindu-se o singura suma si conceptul de fluxuri (A^k), care vor fi pozitive sau negative, cu alte cuvinte fie platite, fie primite in perioade de la 1 la k, exprimate in ani, adica:

  S fiind balanta de fluxuri prezenta. In cazul in care scopul este pastrarea echivalentei fluxurilor, valoarea va fi zero.”

  Ha, ha.. si nu e tot. Ecuatia poate fi rescrisa…. ha,ha,ha… sa vedem economistii. Eu am chiulit rau la mate:)

  Concluzie: Mergeti de semnati. Dar nu pe loc. Luati actul aditional acasa, frumos, studiati-l si comparati cu ce gasiti aici. In sfarsit, cam tarziu ce i drept, dar e prima ordonanta pe care o vad ca fiind ceva care se misca in directia care trebuie.

  MAI RAMANE O INTREBARE? CINE URMARESTE ACESTE REGLEMENTARI?

  CUI MA ADRESEZ?

  CAREI INSTITUTII CARE VA REZOLVA O CERERE IN ACEST SENS RAPID SI FARA DURERI DE CAP SI PIERDERI DE NEURONI?

  exclus : ANPC, BNR…

  Advertisements

  One comment on “Va invitam sa taceti!Numai la BRD! – partea II

  1. Pingback: Va invitam sa taceti!Numai la BRD! « Magazinul de Imaginatie

  Leave a comment / Comentezi?

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s